Parish Council

President
Helen Coutros Horan
Vice President
Spero Kalambakis
Nick Giannakopoulis
Treasurer
Elizabeth DaCunha
Secretary
Diana Potaris Regan
Council Members
Anthony Atef Azous
Steve Corodemus
Afroula Kanellidis
Michael Koudis
Demos Simatos
Kalley Durso
Dimitrios Tsivelis