Greek School Children Recite Poems on Three Hierarchs Day

Greek School Students Recite Poems

students, left to right:
Alexandra Kross, Anastasia Haring, Claire Veiga, Dimitri Sousa, Dimitrios Kakadelis, Domna Kakadelis, Emalee Rizitis, Gianni Digirolomo, Jaceir Kanellidis, Kostantinos Digirolomo, Kyriaki Kakadelis, Nikolas Morales, Priscilla Medina, Sofia Sousa

Leave a Reply

Your email address will not be published.